Skrócona instrukcja obsługi symulatora

1. Wciśnięcie przycisków oznaczonych symbolem "Sem" spowoduje wyświetlenie zielonego bądź czerwonego sygnału.
2. Wciśnięcie przycisków oznaczonych symbolem "Zw" spowoduje przełożenie pozycji zwrotnicy.
3. Wciśnięcie przycisków oznaczonych symbolem "Sem M" spowoduje wyświetlenie sygnału manewrowego.
4. Wciśnięcie przycisków oznaczonych symbolem "Sem SZ" spowoduje wyświetlenie sygnału zastępczego.